Om organisasjonen

KPiN – Organisasjon for Koreansk Popkultur i Norge er en frivillig organisasjon som har sitt hovedsete i Oslo og Østlandsområdet, men gjerne vil hjelpe til med å promotere dette på landsbasis.

Grunnlaget for KPiN ligger i å tilby informasjon og arrangementer rundt den voksende interessen for koreansk popkultur utenfor Sør-Korea hos et stadig økende publikum, blant unge og voksne i Norge.

KPiN ble stiftet 16. februar 2013 og er partipolitisk nøytralt.

Per i dag teller organisasjonen totalt 12 medlemmer som arbeider aktivt med arrangementer knyttet til koreansk popkultur. Størst av disse er Omona, Norges første, største og hittil eneste arrangement i sitt slag. Omona er et kulturarrangement med foredrag, konkurranser og andre aktiviteter for barn og unge interessert i k-pop og Sør-Korea.

Styret

Styret består i dag av 4 styremedlemmer. Disse er:

  • Styreleder: Camilla Jørgensen Ruud | camilla@kpin.no

    • Daglig drift av organisasjonen, generelle henvendelser, økonomi, ansvarlig for arrangement.
  • Nestleder: Thea Bakke | thea@kpin.no
    • Koreansk språk- og kulturviter (master fra UiO), henvendelser om Korea og kultur.
  • Styremedlem: Vibeke Lund | vbklund@gmail.com
    • Teknisk ansvarlig, generelle henvendelser
  • Styremedlem: Aina Antonsen | aina@kpin.no