Innkalling til årsmøte

By | 7 January, 2014

Innkalling til årsmøte i KPiN – Organisasjon for koreansk popkultur i Norge.

Vi ønsker velkommen til årsmøte i KPiN lørdag 15. februar 2014 på Hai Café i Oslo. Årsmøtet er åpent for alle, men ifølge vedtektene er det kun medlemmer som har stemmerett ved valg av styre.

 • Dato: 15. februar 2014
 • Når: 14.00 – 15.00
 • Hvor: Hai Café, Calmeyers gate 6, 0183 Oslo

Saksliste

Saker som ønskes tatt opp på vegne av organisasjonen bes sendes på e-post til informasjon@kpin.no 1 uke innen møtet. Det vil også bli anledning til å ta opp saker på slutten av møtet.

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av stemmeberettigede
 3. Valg av dirigent, sekretær, 2 representanter til å underskrive protokoll
 4. Årsberetning 2013
 5. Regnskap 2013
 6. Budsjett 2014
 7. Fastsette ny kontingent
 8. Godkjenne vedtekter
 9. Valg av styre, herunder
  – Leder og nestleder
  – Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
 10. Andre saker

Vel møtt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.