Innkalling til årsmøte 2015

By | 13 January, 2015

Innkalling til årsmøte i KPiN – Organisasjon for koreansk popkultur i Norge.

Vi ønsker velkommen til årsmøte i KPiN lørdag 7. februar 2015. Årsmøtet er i utgangspunktet åpent for alle som ønsker å delta, men ifølge vedtektene er det kun medlemmer som har stemmerett ved valg av styre.

 • Dato: 7. februar 2015
 • Når: 13.00 – 14.00
 • Hvor: Formosa Te, Tullins gate 4, 0166 Oslo

Saksliste

Saker som ønskes tatt opp på vegne av organisasjonen bes sendes på e-post til informasjon@kpin.no 1 uke innen møtet. Det vil også bli anledning til å ta opp saker på slutten av møtet.

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av stemmeberettigede
 3. Valg av dirigent, sekretær, 2 representanter til å underskrive protokoll
 4. Årsberetning 2014
  1. Omona Outing
  2. Danseworkshop med Mihawk
  3. Omona
 5. Regnskap 2014
 6. Budsjett 2015
 7. Fastsette ny kontingent
 8. Godkjenne vedtekter
 9. Valg av styre, herunder
  – Leder og nestleder
  – Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
 10. Andre saker

Vel møtt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.