Protokoll fra årsmøtet, 15. februar 2014.

By | 16 February, 2014

Her følger protokollen fra vårt årsmøte som ble avholdt på Formosa Te i Oslo, 15. februar 2014. Vi vil rette en stor takk til alle som deltok på årsmøtet, både av medlemmer, kommende medlemmer, interesserte og inviterte. Regnskap og årsberetning er også offentliggjort, og kan lastes ned ved å klikke her

Protokoll fra årsmøte i KPiN – Organisasjon for koreansk popkultur i Norge, Oslo 15, februar 2014.

Sak 1. Godkjenne innkallingen og dagsorden
Årsmøtet godkjenner innkallingen og dagsorden.

Sak 2. Godkjenne de stemmeberettigede
6 stemmeberettigede var til stedet ved starten av møtet.

Tilstede:

 • Camilla Jørgensen Ruud
 • Hiep Nguyen Mai
 • Thea Bakke
 • Kjersti Aasness Løfsgaard
 • Aina Carine Myrvold Antonsen
 • Tina Opsahl Thorstensen

Ikke tilstede:

 • Vibeke Lund

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
Som dirigent ble Camilla Jørgensen Ruud enstemmig valgt. Som sekretær ble Thea Bakke enstemmig valgt. Til å underskrive protokollen ble Thea Bakke og Kjersti Aasness Løfsgaard enstemmig valgt.

Sak 4. Behandle KPiNs årsmelding
Årsberetningen for 2013 godkjennes.

I 2013 har KPiN arbeidet med følgende, med stor suksess:

 • Omona Outing, sosialt arrangement i Frognerparken med grilling og leker.
 • Omona, arrangement for barn og unge interessert i koreansk popkultur.
 • Omo Omo, nyhetsblogg om koreansk popkultur
 • Uformelle arrangement i Oslo-området der unge interessert i koreansk popkultur møtes.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Sak 5. Behandle regnskap for 2013
Rapport om KPiNs regnskap ble lagt frem for årsmøtet.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Regnskap for 2013 er godkjent.

Sak 6. Behandle budsjett for 2014
Rapport om KPiNs budsjett ble lagt frem for årsmøtet.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Budsjett for 2014 er godkjent.

Sak 7. Fastsette medlemskontingent
Styret foreslår at medlemskontingenten for 2014 fastsettes til kr. 30,-.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Sak 8. Godkjenne vedtekter

Styret foreslår følgende endringer i vedtektene for organisasjonen:
• Endring av styret og hvor lenge hvert sete kan sitte, herunder:
• Endring av medlemsdefinisjon, klarere definisjon på hva det å være medlem innebærer.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Sak 9. Valg av styre

a) Innstilling på leder: Camilla Jørgensen Ruud

Vedtak:
Enstemmig valgt.

Camilla Jørgensen Ruud ble valgt til leder.

b) Innstilling på nestleder: Aina Carine Myrvold Antonsen

Vedtak:
Enstemmig valgt.

Aina Carine Myrvold Antonsen ble valgt til nestleder.

c) Innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret: Thea Bakke og Kjersti Aasness Løfsgaard

Vedtak:
Enstemmig valgt.

Thea Bakke og Kjersti Aasness Løfsgaard ble valgt til styremedlemmer.

Sak 10. Andre saker
Ingen saker ble fremlagt for styret.

Årsmøtet ble erklært hevet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.