Monthly Archives: February 2014

Protokoll fra årsmøtet, 15. februar 2014.

Her følger protokollen fra vårt årsmøte som ble avholdt på Formosa Te i Oslo, 15. februar 2014. Vi vil rette en stor takk til alle som deltok på årsmøtet, både av medlemmer, kommende medlemmer, interesserte og inviterte. Regnskap og årsberetning er også offentliggjort, og kan lastes ned ved å klikke her.  Protokoll fra årsmøte i KPiN… Read More »